Janusz Chwiejczak
Janusz Chwiejczak
Prezes zarządu
Bogdan Trajer
Bogdan Trajer
Członek zarządu
Wiesław Staniszewski
Wiesław Staniszewski
Wiceprezes zarządu
Krzysztof Drabarek
Krzysztof Drabarek
Członek zarządu