Dla naszej Fundacji najważniejszym elementem BALU była aukcja charytatywna przeprowadzona przez Wojciecha Łuczaka. Środki zebrane podczas aukcji to ponad 54 tysiące złotych, które Fundacja przekaże na rzecz beneficjentów wskazanych przez Dowódcę Generalnego RSZ Generała Jarosława MIKĘ oraz Dowódcę Operacyjnego RSZ gen. broni Tomasza PIOTROWSKIEGO.