W 56. Bazie Lotniczej 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych na lotnisku w Inowrocławiu – w dniu brygadowego święta – odbyło się wręczenie beneficjentowi połowy pieniędzy zebranych podczas 25. Balu Lotników Polskich i Polskiej Obronności. W Inowrocławiu beneficjentem był młodszy chorąży Arkadiusz Żukrowski – żołnierz wytypowany przez Dowództwo Generalne RSZ, ciężko okaleczony w bojowej akcji lotniczej w Afganistanie. W uroczystej ceremonii wziął udział inspektor Sił Powietrznych, gen. pil. Jacek Pszczoła, i dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, gen. pil. Sławomir Mąkosa.