NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

24 grudzień 2020,   16:00
 

Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz

Szczęśliwszego Nowego Roku :-)

10269057_10205742594385019_3671601713105717259_o.jpg

życzy

Zarząd Fundacji Ludzi Lotnictwa

 

6 grudzień 2020,   20:50

REKLAMA NASZEJ FUNDACJI W TERMINARZACH ADEON

   Trwający już wiele miesięcy czas pandemii- dziwny i trudny czas dla nas wszystkich- wpłynął także na funkcjonowanie naszej Fundacji, spowalniając i utrudniając jej działanie. Spowalniając i utrudniając, ale nie zawieszając! Zaangażowanie członków FL2, także tych przebywających na pandemicznej kwarantannie, spowodowało umieszczenie reklamującej naszą Fundację ulotki w tematycznych terminarzach Adeon wydawnictwa TEBRA. Znaleźć ją można w części sierpniowej Terminarza Sił Powietrznych- tam gdzie Święto Lotnictwa :-)

2021-FL2-TEBRA-146x204-pl.jpg

12 lipiec 2020,   18:30

WZRUSZAJĄCA CEREMONIA W WARSZAWSKIEJ SIEDZIBIE DOWÓDZTWA OPERACYJNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

   Z opóźnieniem spowodowanym przyczynami obiektywnymi, 9 lipca 2020 roku w Sali Tradycji Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie, miał miejsce ostateczny finał balowej aukcji charytatywnej 25. Balu Lotników Polskich i Polskiej Obronności: uroczystość wręczenia drugiej połowy zebranych pieniędzy, czyli 27 tyś. złotych, beneficjentowi Rafałowi Stolarzowi. Niezwykle ciepłe słowa skierował do Beneficjenta gospodarz spotkania, gen. broni Tomasz Piotrowski - dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych: zaznaczył w nich, iż Rafał Stolarz, po ciężkich ranach odniesionych w Afganistanie i długiej rekonwalescencji, działa społecznie na rzecz środowiska polskich weteranów operacji zagranicznych. Nadmienił także, że najważniejsza jest pamięć o tych, którzy zapłacili swoją krwią za działania antyterrorystyczne w Afganistanie, a jest to ofiara życia 44 mężczyzn, ale pieniądze są też istotne, ponieważ pomagają odzyskać zdrowie rannym.

   Janusz Chwiejczak, prezes Fundacji Ludzi Lotnictwa FL2, za pomocą której aukcyjne pieniądze trafiają do potrzebujących, przypomniał o historii charytatywnych balów organizowanych przez Agencje Lotniczą Altair, zaznaczając, iż zebrane na nich kwoty pochodzą z licytacji darów przekazanych przez ludzi dobrej woli, także tych przedmiotów, które podarowało Dowództwo Operacyjne RSZ., natomiast  Wojciech Łuczak, wiceprezes Agencji Lotniczej Altair przypomniał, że zebrane na balowych aukcjach charytatywnych pieniądze (już ponad 1 mln zł) trafiły do konkretnych rodzin lotniczych i żołnierskich w potrzebie – wskazanych przez dowództwa – generalne i operacyjne – współdziałające z organizatorami balów.

   Wzruszony Rafał Stolarz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej balowej aukcji charytatywnej – darczyńcom, ofiarodawcom i licytującym oraz tym, którzy imprezę organizowali i przeprowadzili.

20200709_altair_weteran_P_Cielinski_CIE_9926.jpg 20200709_altair_weteran_P_Cielinski_CIE_9945.jpg

Przemawia gen. broni Tomasz Piotrowski – gospodarz uroczystości w Sali Tradycji Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, po lewej – Rafał Stolarz ciężko ranny w Afganistanie, drugi beneficjent aukcji charytatywnej tegorocznego 25 Balu Lotników Polskich i Polskiej Obronności / Zdjęcie: st. sierż. Patryk Cieliński – Combat Camera DO RSZ

 

Wręczenie symbolicznego czeku Rafałowi Stolarzowi – po lewej prezes Fundacji Ludzi Lotnictwa FL2, Janusz Chwiejczak, po prawej – gen. broni Tomasz Piotrowski- dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych / Zdjęcie: st. sierż. Patryk Cieliński – Combat Camera DO RSZ

 

Niezwykle miłą niespodziankę sprawił Fundacji gen. broni Tomasz Piotrowski przekazując na ręce prezesa FL2 Janusza Chwiejczaka pamiątkowy ryngraf DO RSZ, oraz swój osobisty adres w podzięce za zaangażowanie w pomoc weteranom operacji zagranicznych WP.

20200709_altair_weteran_P_Cielinski_CIE_9972.jpg 20200709_altair_weteran_P_Cielinski_CIE_9970.jpg

Gen. Piotrowski przekazuje pamiątkowy ryngraf DO RSZ na ręce prezesa FL2 Janusza Chwiejczaka…        / Zdjęcie: st. sierż. Patryk Cieliński – Combat Camera DO RSZ

 

Gen. Piotrowski przekazuje osobisty adres na ręce prezesa FL2  Janusza Chwiejczaka… / Zdjęcie: st. sierż. Patryk Cieliński – Combat Camera DO RSZ

 

20200709_altair_weteran_P_Cielinski_CIE_9978.jpg

Wspólne zdjęcie uczestników ceremonii 9 lipca 2020 w siedzibie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych: od lewej – gen. broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny RSZ, Renata Matynia – specjalistka ds. rannych i poszkodowanych DO RSZ, Rafał Stolarz – beneficjent, Wojciech Łuczak – wiceprezes Agencji Lotniczej Altair, Lechosław Kumoch – wiceprezes Fundacji Ludzi Lotnictwa FL2, płk Paweł Lewandowski – szef Oddziału Komunikacji Społecznej DO RSZ, Janusz Chwiejczak – prezes Fundacji Ludzi Lotnictwa FL2 / Zdjęcie: st. sierż. Patryk Cieliński – Combat Camera DO RSZ

 

5 czerwiec 2020,   23:30

PIERWSZY CZEK DOTARŁ DO RĄK BENEFICJENTA

    W 56. Bazie Lotniczej 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych na lotnisku w Inowrocławiu – w dniu brygadowego święta – odbyło się wręczenie beneficjentowi połowy pieniędzy zebranych podczas 25. Balu Lotników Polskich i Polskiej Obronności. W Inowrocławiu beneficjentem był młodszy chorąży Arkadiusz Żukrowski – żołnierz wytypowany przez Dowództwo Generalne RSZ, ciężko okaleczony w bojowej akcji lotniczej w Afganistanie. W uroczystej ceremonii wziął udział inspektor Sił Powietrznych, gen. pil. Jacek Pszczoła, i dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, gen. pil. Sławomir Mąkosa.

   Dla obu tegorocznych beneficjentów przypada po 27 tys. zł, po połowie z ogólnej sumy zebranej z balowej sprzedaży aukcyjnej przedmiotów przesłanych przez darczyńców. Jubileuszowy 25. Bal Lotników Polskich i Polskiej obronności zakończył się 23 lutego 2020 nad ranem w sali Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Jak co roku, jego organizatorem była Agencja Lotnicza Altair, która podczas wszystkich balowych aukcji charytatywnych zebrała w sumie 1 006 725 zł. Te pieniądze co roku trafiają do konkretnych rodzin lotniczych i żołnierskich w potrzebie i w trudnej sytuacji życiowej. Pieniądze z balowej aukcji 2020 zostały oddane prezesowi Fundacji Ludzi Lotnictwa FL2 – Januszowi Chwiejczakowi, którego powinnością staje się przekazanie ich wskazanym beneficjentom.

   Mł. chor. Arkadiusz Żukrowski był członkiem załogi śmigłowca bojowego Mi-24W nr 729, który 24 października 2012 osłaniał z powietrza koncentrację polskich oddziałów w Ghazni. Dostrzeżono podejrzany pojazd i starano się skłonić jego kierowcę do odjazdu. Wówczas śmigłowiec został ostrzelany z ziemi celną serią pocisków wielkokalibrowego kaemu. Jeden z nich niemal urwał nogę chor. Żukrowskiemu, trafiając go w udo. Życie uratował mu kolega z załogi, który natychmiast w powietrzu na pokładzie maszyny założył mu opatrunek uciskowy. Ranny na skutek szoku i potężnego upływu krwi stracił przytomność. Odzyskał ją dopiero w szpitalu wojskowym już w Europie. Niestety, okazało się, że nogi nie da się uratować...

   Gen. Jacek Pszczoła przemawiając w Inowrocławiu w imieniu dowódcy generalnego RSZ, gen. Jarosława Miki powiedział, że tylko ci, którzy znaleźli się w sytuacji W, w obliczu ran i krwi wiedzą, czym jest istota poświęcenia. Wyraził on nadzieję, że poszkodowany żołnierz – beneficjent aukcji charytatywnej, znajdzie swój sposób na czerpanie radości z życia mimo ogromu cierpienia, które go spotkało.

   Dowiedzieliśmy się, że pasją chor. Żurkowskiego jest modelarstwo redukcyjne. Obiecał on zbudować wierną kopię Mi-24W w skali 1/48, na pokładzie którego został ciężko ranny i przeznaczyć ten dedykowany model na aukcję charytatywną podczas następnego Balu Lotników Polskich i Polskiej Obronności.

   Wojciech Łuczak, wiceprezes AL Altair, który co roku prowadzi charytatywne aukcje balowe przypomniał, że inowrocławski finał ma wydźwięk symboliczny w roku 90-lecia najstarszego polskiego i europejskiego pisma lotniczego – Skrzydlatej Polski. Podkreślił, że wszyscy zebrani tworzą jedną lotniczą rodzinę, której członkom, kiedy znajda się w nieszczęściu – trzeba pomóc, zaś każda aukcja balowa ma swoje konkretne twarze. Twarze ludzi potrzebujących, których oblicza stają się bardziej radosne po podaniu im ręki.

P1040076.jpg DSC00616.jpg
Janusz Chwiejczak – prezes FL2 przekazuje młodszemu chorążemu Arkadiuszowi Żukrowskiemu czek na 27 tys. zł – połowę sumy zebranej podczas charytatywnej aukcji na jubileuszowym, 25. Balu Lotników Polskich i Polskiej Obronności w Krakowie (22 lutego 2020)   Mł. chor. Arkadiusz Żukrowski z czekiem w ręce w otoczeniu swoich synów relacjonuje wiceprezesowi AL Altair – Wojciechowi Łuczakowi przebieg swojego ostatniego bojowego patrolu lotniczego nad Ghazni, podczas którego stracił nogę. Został trafiony na pokładzie takiego samego śmigłowca, jak stojący za jego plecami Mi-24W z numerem 728

 

IMG_20200605_103040.jpg

 Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości w 56. Bazie Lotniczej 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu: w uniformie w kamuflażu beneficjent balowej aukcji charytatywnej – mł. chor. Arkadiusz Żukrowski w otoczeniu swoich synów, pośrodku – inspektor Sił Powietrznych gen. pil. Jacek Pszczoła, pierwszy po lewej – dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, gen. pil. Sławomir Mąkosa, po prawej: Lechosław Kumoch – wiceprezes Fundacji Ludzi Lotnictwa FL2, Janusz Chwiejczak – prezes FL2, Wojciech Łuczak – wiceprezes AL Altair  / Zdjęcia- Eugeniusz Jagoda

 

26 maj 2020,  22:30

TERMINY PRZEKAZANIA ŚRODKÓW Z AUKCJI CHARYTATYWNEJ BENEFICJENTOM

   Znane już są terminy i miejsce uroczystości związanych z przekazaniem środków pieniężnych Beneficjentom aukcji charytatywnej XXV Balu Lotników i Polskiej Obronności:

 • 05.06.2020 - mł. chor. Arkadiusz ŻURKOWSKI na terenie Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu
 • 01.07.2020 - Rafał STOLARZ w Dowództwie Operacyjnym RSZ  w Warszawie

 

20 kwiecień 2020,  20:00

KORONAWIRUS ZMIENIA TAKŻE NASZE PLANY...

   Sytuacja związana z pandemią koronawirusa COVID-19 rzutuje na bieżące działania FUNDACJI LUDZI LOTNICTWA. Wolniej niż zazwyczaj wpływają na konto Fundacji środki pieniężne uzyskane z licytacji na XXV Balu Lotników i Polskiej Obronności. Na uroczystość przekazania funduszy Beneficjentom także musimy poczekać do momentu uspokojenia się sytuacji epidemicznej w kraju.

 

23 luty 2020,  20:30

23 LUTEGO O GODZINIE 5.00 ZAKOŃCZYŁ SIĘ XXV BAL LOTNIKÓW I POLSKIEJ OBRONNOŚCI 

  002.JPG

   FUNDACJA LUDZI LOTNICTWA kolejny raz aktywnie uczestniczyła  w pomocy przy organizacji Balu Lotników i Polskiej Obronności organizowanego przez redakcję ML Skrzydlata Polska i RAPORT-wto oraz  Muzeum Lotnictwa. W trakcie Balu zostały zainicjowane obchody jubileuszu 90 - lecia ML Skrzydlata Polska - jednego z najstarszych czasopism lotniczych na świecie, 60. rocznicy powstania Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz 30. rocznicy Powrotu do Bezmiechowej - słynnej przedwojennej akademii szybownictwa.

bal-otwarcie.jpg

Wojciech Łuczak, Tomasz Hypki i Krzysztof Radwan otwierają XXV Bal Lotników i Polskiej Obronności / Zdjęcie: Małgorzata Antkowiak


   Dla Fundacji jednak najważniejszym elementem była aukcja charytatywna przeprowadzona brawurowo przez Wojciecha Łuczaka. Środki zebrane podczas aukcji to suma ponad 54 tysiące złotych, które Fundacja przekaże na rzecz wsparcia dla mł. chor. Arkadiusza ŻURKOWSKIEGO żołnierza 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych - poszkodowanego podczas misji w Afganistanie, oraz Rafała STOLARZA  z Dowództwa Operacyjnego RSZ, także weterana i poszkodowanego podczas misji w Afganistanie. Beneficjenci zostali wskazani przez Dowódcę Generalnego RSZ Generała Jarosława MIKĘ  i Dowódcę Operacyjnego RSZ  gen. broni Tomasza PIOTROWSKIEGO.

022.JPG Organizatorzy balu wraz ze szczególnie aktywnymi i hojnymi uczestnikami aukcji przekazują symboliczny czek generałowi dyw. Tadeuszowi Mikutelowi oraz Januszowi Chwiejczakowi - prezesowi Fundacji Ludzi Lotnictwa / Zdjęcie: AL Altair


   Zgodnie z tradycją Fundacja wspólnie z przedstawicielami ML Skrzydlata Polska oraz Dowództwa Generalnego i Operacyjnego dokona przekazania środków dla wskazanych osób. O czasie i miejscu przekazania środków powiadomimy.
   Jesteśmy dumni z tego, że dzięki ludziom dobrego serca udało nam się zgromadzić tak poważną kwotę na rzecz pomocy poszkodowanym.  Ważnym podkreślenia jest fakt, że w efekcie przeprowadzonych dotąd aukcji - od 2002 do 2020 roku - uczestnicy Balów zebrali już ponad 1 milion złotych na rzecz pomocy osobom poszkodowanym przez los i oczekującym pomocy.

WSZYSTKIM OSOBOM I INSTYTUCJOM, KTÓRE POMOGŁY NAM W REALIZACJI TEGO ZASZCZYTNEGO CELU 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!! 

To wielka sprawa i piękny gest pomagać innym.

plansza-sponsorzy 2020-mala.jpg

    Natomiast wszystkich chętnych o wrażliwym sercu zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej idei. Niestety nie jesteśmy jeszcze Organizacją Pożytku Publicznego i nie mamy  możliwości pozyskiwania 1%, (trwają prace  przygotowawcze), dlatego też pomoc PAŃSTWA jest możliwa tylko  poprzez wpłatę na konto Fundacja Ludzi Lotnictwa 16-22 lok,23, 00 - 446 Warszawa Nr Konta 14 1750 0012 0000 0000 3105 9445  deklarowanej sumy z dopiskiem: wsparcie działalności fundacji.


18 luty 2020,  22:00

BENEFICJENCI XXV BALU LOTNIKÓW I POLSKIEJ OBRONNOŚCI WSKAZANI PRZEZ DOWÓDCĘ GENERALNEGO I DOWÓDCĘ OPERACYJNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

 

RAFAŁ STOLARZ

DORADCA DS. BEZPIECZEŃSTWA
VIII ZMIANA PKW AFGANISTAN

image-20200218221230-1.png

    Rafał Stolarz, lat 46. Od lat związany zawodowo z tematyką bezpieczeństwa. W 2010 roku zatrudniony przez Dowódcę Operacyjnego na stanowisku doradcy ds. bezpieczeństwa, a następnie wysłany do Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W 2011 roku, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w wyniku wybuchu 200-kilogramowego improwizowanego ładunku wybuchowego doznaje bardzo poważnych obrażeń wielonarządowych: złamania kręgosłupa, lewego uda z wyrwaniem około połowy masy mięśniowej, ręki, szczęki, żeber, pęknięcia śledziony, uraz głowy z powstałym krwiakiem - to jedne z większych obrażeń tego weterana. Konsekwencją wypadku był roczny pobyt w szpitalu, dziesiątki operacji i zabiegów medycznych oraz ból i cierpienie, na które niestety jest skazany do końca życia. Podwyższone koszty życia oraz stałe leczenie trwające już prawie 10 lat stały się faktem. Organy orzecznicze przyznały weteranowi 87,5% uszczerbku na zdrowiu oraz znaczny stopnień inwalidztwa.
    Ma 16-letnią córkę. Nadal służy Ojczyźnie, ze względu na stan zdrowia już jako cywilny pracownik wojska.

 

mł. chor. ARKADIUSZ ŻURKOWSKI

image-20200220115039-1.png

    Przygodę z wojskiem zaczął  w 1996 r. w Szkole Młodszych Specjalistów w Gołdapii. Pierwszym jego stanowiskiem służbowym w lotnictwie wojskowym był technik 32 baterii przeciwlotniczej  w Inowrocławiu. Po odbyciu szkolenia w Dęblinie nastąpiła zmiana stanowiska na: technik-strzelec pokładowy na śmigłowcu Mi-2. Wypadek zdarzył się w 17-tym roku służby wojskowej 24.10.2012 r. podczas misji w Afganistanie. Postrzał w prawą nogę, którego konsekwencją była jej amputacja na wysokości ½ uda. Nastąpił paraliż czterokończynowy i zator tłuszczowy mózgowy. Wskutek tego długotrwała nauka mówienia, czytania i pisania, a w końcowej fazie nauka chodzenia.
   Żona i dwóch synów- Dawid, który skończył szkołę średnią i w przyszłym roku chce iść na studia, oraz Michał  w wieku szkolnym. Jedyny żywiciel rodziny. Uczestniczy w warsztatach rehabilitacyjnych  w Krakowie.


Styczeń-luty 2020

FUNDACJA LUDZI LOTNICTWA  jest współorganizatorem XXV Balu Lotników i Polskiej Obronności, podczas którego odbędzie się aukcja charytatywna na rzecz pomocy osobie lub osobom ze środowiska lotniczego wskazanych przez

Dowódcę Generalnego i Dowódcę Operacyjnego RSZ

 

25-logo bal.jpg

 

WPŁYWAJĄ DARY NA AUKCJĘ CHARYTATYWNĄ

 

 •   Obraz F-16 W LOCIE - ofiarodawca: płk w st. spocz. IRENEUSZ FIBINGIER

20200129_140134.jpg 

20200129_140134a.jpg

 

 •  Ryngraf MINISTRA OBRONY NARODOWEJ - ofiarodawca: płk w st. spocz. JANUSZ CHWIEJCZAK

20200129_135715.jpg

 

 •   Unikatowa butelka 25-cio letniej wódki GESSLER (edycja limitowana) - ofiarodawca: EUGENIUSZ JAGODA

20200129_141359b.jpg20200129_140338.jpg20200129_141359a.jpg

 

 •   Metaloplastyka ŻAGLOWIEC rok wykonania 1979 - ofiarodawca WALDEMAR KOZICKI BBN

20200129_140716.jpg

 

 • FOTOGRAFIA wykonana w technice naświetlania dibond z podklejaną listwą - ofiarodawca: Zarządu WCBKT S.A.

FOTO-OD WCBKT.jpg

 

Wymiary 100cm x 70 cm

 

 

 

 

 • KUKIEŁKA ANIOŁA PILOTA Z SAMOLOTEM - rękodzieło - ofiarodawca: ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o.

 

IMG_4974.jpg

 

 

Wysokość kukiełki - 65 cm

 

 •   Metaloplastyka DIANA rok wykonania 1978 - ofiarodawca WALDEMAR KOZICKI BBN

20200129_141039.jpg

 

 • Elegancki ZESTAW AKCESORIÓW DO CYGAR - ofiarodawca: DOWÓDCA OPERACYJNY RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

gen. dyw. TOMASZ PIOTROWSKI

20200214_114148.jpg20200214_114244.jpg

 

 •   Kolekcjonerski egzemplarz SKRZYDLATEJ POLSKI wrzesień 1945 rok - ofiarodawca: stały czytelnik i kolekcjoner JAN STEFANIUK

IMG_20200131_102313a.jpg

IMG_20200131_102327.jpg

 

 •   Kolekcjonerski egzemplarz SKRZYDLATEJ POLSKI październik 1946 rok - ofiarodawca: stały czytelnik i kolekcjoner JAN STEFANIUK

IMG_20200131_102354.jpg

IMG_20200131_102437.jpg

 

 •   Obraz - autor MISHA WOLINSKI - ofiarodawca: INSTYTUT LOTNICTWA

zdjecie1.jpg

Misha Wolinski jest międzynarodową artystką aktywną zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym. Uczęszczała do Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu, na wydziale malarstwa i rzeźby. Następnie zajmowała się badaniami i twórczą pracą na materiale i teksturach tworząc rzeźby z tkanin. Badaniami i abstrakcją zajmowała się od roku 1991 do 2002, kiedy to zwróciła się w kierunku sztuki figuratywnej. Od roku 2002 wielokrotnie wystawiała w galeriach w Paryżu, w Belgii i Kanadzie. Obecnie ma kilka wystaw we Francji.

Wymiary obrazu: 42 cm x 34 cm

 

 •  Oryginalny NÓŻ NEPALSKI KUKRI, miniatura - ofiarodawca: ANDRZEJ WOJTAS

IMG_1510.JPGIMG_1511.JPG

 

 • Kopie WAZ KRETEŃSKICH z epoki minojskiej ( robota ręczna ) - ofiarodawca: HALINA I WOJCIECH ŁUCZAK

part000001.jpg

part000003.jpg

 

 •   ZNACZEK WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI i LOTNICTWA Politechniki Warszawskiej- jedyny egzemplarz (złoto pr. 585 z brylancikiem) - ofiarodawca: WŁADZE WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI i LOTNICTWA Politechniki Warszawskiej

  DSCN8654.JPG

 

 •  SREBRNY KOMPLET - łańcuszek i zawieszka w kształcie sylwetki samolotu Su-22 - ofiarodawca:  21 BAZA LOTNICWA TAKTYCZNEGO Świdwin

20200206_151243.jpg20200206_151221.jpg

 

 • TRÓJWYMIAROWY GRAWER W SZKLE, wykonany metodą laserową - ofiarodawca: 21 BAZA LOTNICWA TAKTYCZNEGO Świdwin

20200207_134446.jpg

20200207_134455.jpg

Pamiątka z nadania bazie imienia mjr.pil. Stefana STECA - twórcy biało-czerwonej szachownicy, bohatera walk o niepodległość w latach 1918-1920.

Wymiary 15cm x 8cm x 8cm

 

 • AKWARELA "FRAGMENT KOŚCIOŁA MARIACKIEGO W KRAKOWIE" - autor i ofiarodawca: ANDRZEJ GOSIK

kosc mariacki 35x54a.jpg

Wymiary 35cm x 54cm 

 •   GRAFIKA  "GMACH SEJMU ŚLĄSKIEGO" autorstwa Weroniki Siupki - ofiarodawca: JAKUB CHEŁSTOWSKI, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Grafika.jpg

 

 • KOMPLET MONET OKOLICZNOŚCIOWYCH wydanych z okazji 250-lecia Mennicy Warszawskiej - ofiarodawca: PREZES ZARZĄDU MENNICY POLSKIEJ SA GRZEGORZ ZAMBRZYCKI

MENNICA-02.jpg

 

 • AKWARELA "CZOŁG LEOPARD 2PL" autorstwa pracownika ZM Bumar Łabędy Kamila Kriegel - ofiarodawca: ZM Bumar Łabędy SA

obraz.jpg

 

 • MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY wydany z okazji 250-lecia Mennicy Warszawskiej wraz z okolicznościową kopertą i blokiem znaczków  - ofiarodawca: Prezes Zarządu Mennicy Polskiej SA GRZEGORZ ZAMBRZYCKI

MENNICA-01.JPG20200214_114732.jpg

 

 • LOT SZYBOWCEM Z SEBASTIANEM KAWĄ - wielokrotnym Szybowcowym Mistrzem Świata- ofiarodawca: SEBASTIAN KAWA

1_kawa.JPG

 

 • STATUETKA IKARA - ofiarodawca: płk ZDZISŁAW SŁOMNICKI

ikar.jpg

 

 • REPLIKA NOŻA SZTURMOWEGO - ofiarodawca: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał JAROSŁAW MIKA

image008.jpg

Nóż Fairbarn&Sykes będący na wyposażeniu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

 

 • MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY z własnoręcznym podpisem - ofiarodawca: DOWÓDCA OPERACYJNY RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH gen. dyw. TOMASZ PIOTROWSKI

20200214_114101.jpg

20200214_114109.jpg

 

 •   SZKŁO ARTYSTYCZNE - autor i ofiarodawca: MAGDALENA PEJGA

20180308_225146.jpg

 

 • LOT Z CZŁONKIEM GRUPY AKROBACYJNEJ "ŻELAZNY" - ofiarodawca: pł. pilot WOJCIECH KRUPA

lot samolotem-Zelazny.jpg

 

 • Miedzioryt kolorowany akwarelą PLAN WARSZAWY 1790 rok - ofiarodawca: DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA

20200214_113823.jpg

20200214_113855.jpg

 

 • Oryginalny KOMPLET BIŻUTERII autorstwa MAŁGORZATY CICHOŃ - ofiarodawca: arTree Galeria

20200214_114306.jpg

 

 • MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY z okazji przejęcia pierwszego F-16 przez SIŁY POWIETRZNE - ofiarodawca: płk WALDEMAR KOZICKI

MEDAL F-16.JPG

 

 • SKOK SPADOCHRONOWY W SYSTEMIE TANDEM z płk Krzysztofem Szopą Szopińskim - ofiarodawca: WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "SKRZYDŁO"

ladowanie tandem sigma.jpg

 

 • MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY GEN. BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO - zginął w katastrofie TU-154 pod Smoleńskiem - ofiarodawca: płk WALDEMAR KOZICKI

KWIATKOWSKI.JPG

 

 • TABLEAU Z ORŁAMI -zestaw medali okolicznościowych - ofiarodawca: płk WALDEMAR KOZICKI

ORLY-01.JPGORLY-02.JPG

 

 • LOT PARALOTNIĄ NAD MAZOWSZEM z pilotem Marcinem Krakowiakiem - ofiarodawca: ANNA I MARCIN KRAKOWIAK

Bilety na lot 2019 Krakowiak.jpg

 

 • WEEKENDOWY POBYT W DŹWIRZYNIE - voucher podarunkowy

VOUCHER-HAVET-01-2.jpgVOUCHER-HAVET-01-1.jpgimage001.png

 • MODEL ŚMIGŁOWCA MI-24 wraz z odznakami rozpoznawczymi- ofiarodawca: Dowódca 1 BLWL p. płk. pil. Sławomir MĄKOSA

image001.jpg

 

 • VOUCHER NA SZKOLENIE LOTNICZE NA SYMULATORZE LOTU SAMOLOTU CASA C-295N - ofiarodawca: Dowódca 3. SLT             płk pil. dr inż.KRZYSZTOF CUR

VOUCHER SZKOLENIOWY.jpg

 

 •  OBRAZ MALOWANY NA PLEXI FARBAMI DO SZŁA - ofiarodawca: BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ

image006.png

Obraz przedstawia śmigłowiec SH-2G użytkowany obecnie przez lotnictwo morskie oraz wodnosamolot typu "Friedrichschafen F-33", na którym chor. pil. Andrzej Zubrzycki wykonał w dniu 15 lipca 1920 r. pierwszy lot nad Morzem Bałtyckim. Obok okolicznościowe logo 100-lecia lotnictwa morskiego. 

Wymiary 59 cm x 49 cm

 

 • GRAFIKA "POJAZD WOJSKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA TLE SAMOLOTU Gulstream G-550"- ofiarodawca: 1. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

image009.jpg

 

 • ANTENA PRĘTOWA ADL-94 - ofiarodawca: 1. DYWIZJON LOTNICZY / 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

image007.jpg

 

 • Fragment ŚMIGŁA SAMOLOTU PZL-104 WILGA

SMIGLO-POL.jpg

 

 • Akwarela "NISZCZYCIEL RPO BŁYSKAWICA"

NISZCZYCIEL.JPG

 

 • MODEL SAMOLOTU PZL-104 Wilga 35A o znakach SP-AGZ - ofiarodawca: były Trener Samolotowej Nawigacyjnej Kadry NarodowejI i 22-krotny uczestnik Balu Lotników instr pił. Cpt. ANDRZEJ OSOWSKI

Na tym samolocie latał sportowo ś.p. instr pił. Cpt. Wacław Nycz - 16-krotny medalista Mistrzostw Świata i Europy w Lataniu Precyzyjnym i Rajdowym. 3-krotny Mistrz Świata w Lataniu Precyzyjnym.
Model pod szklaną obudową.

 

 • ŚMIGŁO

SMIGLO.JPG

 

 • Grafika "PILOT" - ofiarodawca: ANDRZEJ WOJTAS

Wojtas-pilot.jpg

 

 • Akwarela "GORDON BENNETT"

GORDONBENNETT.JPG

 

 • Książka " JÓZEF PIŁSUDSKI NA SYBERJI"

KSIAZKA-PILSUDSKI-01.JPG

KSIAZKA-PILSUDSKI-02.JPG

 

 • PIÓRO WIECZNE - ofiarodawca: CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA

PIORO.JPG

 

 • HAMULEC AERODYNAMICZNY SAMOLOTU MYSLIWSKIEGO MiG21

HAMULEC.JPG

 


10 styczeń 2020,  22:00

APEL ZARZĄDU FUNDACJI

Szanowni Państwo,

   Przed nami kolejne wyzwanie. Wspólnie ze Skrzydlatą Polską prowadzimy prace nad organizacją XXV Balu Lotników i Polskiej Obronności, podczas którego ponownie zostanie przeprowadzona aukcja charytatywna. Jest to szczególne wydarzenie, gdyż związane jest także z jubileuszem 90–lecia Skrzydlatej Polski. Pieniądze jak zwykle trafią do osoby lub kilku osób znajdujących się w największej potrzebie. Obecnie jesteśmy na etapie gromadzenia przedmiotów o charakterze lotniczym, które będziemy mogli przeznaczyć na ten zaszczytny cel, czyli aukcję. Katalog aukcyjny zostanie zaprezentowany na naszej stronnie internetowej www.fllotnictwa.org. oraz na stronie: www.altair.com.pl. Także tutaj przedstawimy sylwetkę osoby, na rzecz której prowadzona będzie aukcja.

   Pozwólcie Państwo, że zwrócę się także do Was z prośbą o bezinteresowne wsparcie tej inicjatywy poprzez przekazanie ciekawych przedmiotów lub po prostu przekazanie na konto Fundacji symbolicznej kwoty przeznaczonej na wsparcie poszkodowanych. Wszystkie informacje o uzyskanych kwotach będą podane na naszej stronie internetowej. Dla ułatwienia kontaktów podaję wszystkie dane adresowe do mnie: Janusz Chwiejczak, tel.: +48 606 935 249, e-mail: jch13@op.pl, no i oczywiście adres i numer konta: Fundacja Ludzi Lotnictwa, ul. Fabryczna 16-22/23, 00-446 Warszawa, rach. nr 14 1750 0012 0000 0000 3105 9445. Możliwe wsparcie proszę przesyłać na w/w konto z dopiskiem Wsparcie Fundacji. Z góry dziękuję za Wasze dobre serca. Mam nadzieję, że będzie to dobry rok na pomoc dla potrzebujących.

Janusz Chwiejczak- prezes Zarządu FL2

 

Zdjecie 1.jpg

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości przekazania pieniędzy zebranych podczas XXIV Balu Lotników i Polskiej Obronności. Wśród nich Dowódca Generalny RSZ, gen. broni Jarosław Mika (w środku), obok niego beneficjent aukcji str. chorąży sztab. Artur Dutkowski i dowódca  2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak, prezes Fundacji Ludzi Lotnictwa (FL2) Witold Ostrowski, wiceprezes Agencji Lotniczej Altair Wojciech Łuczak, zastępca dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk Radosław Śniegóła, Janusz Chwiejczak i Bogdan Trajer z FL2, Iwona i Lechosław Kumochowie (Aviomet)


10 grudzień 2019,  10:00

ZEBRANIE FUNDATORÓW 

   Zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie FL2 – Fundacji Ludzi Lotnictwa, 05 grudnia 2019 odbyło się, zwołane przez Radę Fundacji, Zebranie Fundatorów. W trakcie zebrania prezes Fundacji Witold Ostrowski przedstawił sprawozdanie z działalności za okres działania od 2015. Podkreślił, że wszystkie zapisy i cele działalności zawarte w Statucie Fundacji zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu członków zarządu Fundacji, jak również Rady Fundatorów. Zwrócił uwagę na fakt ogromnego wsparcia w działalności udzielanego przez Agencję Lotniczą Altair i ML Skrzydlata Polska.

   W dyskusji dotyczącej kierunków działania Fundacji wiele czasu poświęcono na omówienie kwestii udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym przez los ze środowiska lotniczego. W okresie tylko ostatnich czterech lat, przy współpracy z Dowództwem Generalnym RSZ, Dowództwem Operacyjnym RSZ i Aeroklubem Polskim, na rzecz pomocy poszkodowanym przez los ze środowiska lotniczego zostało przekazane 241 760 PLN. Warto przypomnieć, że dzięki aukcjom charytatywnym organizowanym podczas Balów Lotników i Polskiej Obronności suma przekazanych pieniędzy to 952 727 PLN. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

   Ponadto braliśmy czynny udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze lotniczym, m.in. jako współorganizator Balonowych Mistrzostw Polski oraz Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet, organizowanych corocznie w Nałęczowie wspólnie z Aeroklubem Lubelskim. Do stałej tradycji należy zaliczyć organizowane wspólnie z Agencją Lotniczą Altair spotkania lotniczych pokoleń Dwa Żywioły – Dwie Pasje. Fundacja aktywnie uczestniczy także w pracach Kapituły przyznającej wybitnym przedstawicielom środowiska lotniczego wyróżnienia BŁĘKITNE SKRZYDŁA.

   W trakcie zebrania został wybrany nowy skład członków Zarządu FL2 w następującym składzie:

prezes – Janusz Chwiejczak,

z-cą prezesa – Wiesław Staniszewski,

członkowie – Bogdan Trajer i Krzysztof Drabarek.

   Nowy Zarząd został zobowiązany do kontynuacji zadań zapisanych w statucie. Nowym wyzwaniem i zadaniem dla Fundacji będzie uzyskanie tytułu Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki tej inicjatywie w większym niż dotychczas stopniu będziemy mogli uczestniczyć w niesieniu pomocy ludziom lotnictwa potrzebującym i oczekującym na takową pomoc.


12 maj 2018, 12:00
Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej