NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

10 styczeń 2020,  22:00

APEL ZARZĄDU FUNDACJI

Szanowni Państwo,

   Przed nami kolejne wyzwanie. Wspólnie ze Skrzydlatą Polską prowadzimy prace nad organizacją XXV Balu Lotników i Polskiej Obronności, podczas którego ponownie zostanie przeprowadzona aukcja charytatywna. Jest to szczególne wydarzenie, gdyż związane jest także z jubileuszem 90–lecia Skrzydlatej Polski. Pieniądze jak zwykle trafią do osoby lub kilku osób znajdujących się w największej potrzebie. Obecnie jesteśmy na etapie gromadzenia przedmiotów o charakterze lotniczym, które będziemy mogli przeznaczyć na ten zaszczytny cel, czyli aukcję. Katalog aukcyjny zostanie zaprezentowany na naszej stronnie internetowej www.fllotnictwa.org. oraz na stronie: www.altair.com.pl. Także tutaj przedstawimy sylwetkę osoby, na rzecz której prowadzona będzie aukcja.

   Pozwólcie Państwo, że zwrócę się także do Was z prośbą o bezinteresowne wsparcie tej inicjatywy poprzez przekazanie ciekawych przedmiotów lub po prostu przekazanie na konto Fundacji symbolicznej kwoty przeznaczonej na wsparcie poszkodowanych. Wszystkie informacje o uzyskanych kwotach będą podane na naszej stronie internetowej. Dla ułatwienia kontaktów podaję wszystkie dane adresowe do mnie: Janusz Chwiejczak, tel.: +48 606 935 249, e-mail: jch13@op.pl, no i oczywiście adres i numer konta: Fundacja Ludzi Lotnictwa, ul. Fabryczna 16-22/23, 00-446 Warszawa, rach. nr 14 1750 0012 0000 0000 3105 9445. Możliwe wsparcie proszę przesyłać na w/w konto z dopiskiem Wsparcie Fundacji. Z góry dziękuję za Wasze dobre serca. Mam nadzieję, że będzie to dobry rok na pomoc dla potrzebujących.

Janusz Chwiejczak- prezes Zarządu FL2

 

Zdjecie 1.jpg

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości przekazania pieniędzy zebranych podczas XXIV Balu Lotników i Polskiej Obronności. Wśród nich Dowódca Generalny RSZ, gen. broni Jarosław Mika (w środku), obok niego beneficjent aukcji str. chorąży sztab. Artur Dutkowski i dowódca  2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak, prezes Fundacji Ludzi Lotnictwa (FL2) Witold Ostrowski, wiceprezes Agencji Lotniczej Altair Wojciech Łuczak, zastępca dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk Radosław Śniegóła, Janusz Chwiejczak i Bogdan Trajer z FL2, Iwona i Lechosław Kumochowie (Aviomet)


10 grudzień 2019,  10:00

ZEBRANIE FUNDATORÓW 

   Zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie FL2 – Fundacji Ludzi Lotnictwa, 05 grudnia 2019 odbyło się, zwołane przez Radę Fundacji, Zebranie Fundatorów. W trakcie zebrania prezes Fundacji Witold Ostrowski przedstawił sprawozdanie z działalności za okres działania od 2015. Podkreślił, że wszystkie zapisy i cele działalności zawarte w Statucie Fundacji zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu członków zarządu Fundacji, jak również Rady Fundatorów. Zwrócił uwagę na fakt ogromnego wsparcia w działalności udzielanego przez Agencję Lotniczą Altair i ML Skrzydlata Polska.

   W dyskusji dotyczącej kierunków działania Fundacji wiele czasu poświęcono na omówienie kwestii udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym przez los ze środowiska lotniczego. W okresie tylko ostatnich czterech lat, przy współpracy z Dowództwem Generalnym RSZ, Dowództwem Operacyjnym RSZ i Aeroklubem Polskim, na rzecz pomocy poszkodowanym przez los ze środowiska lotniczego zostało przekazane 241 760 PLN. Warto przypomnieć, że dzięki aukcjom charytatywnym organizowanym podczas Balów Lotników i Polskiej Obronności suma przekazanych pieniędzy to 952 727 PLN. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

   Ponadto braliśmy czynny udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze lotniczym, m.in. jako współorganizator Balonowych Mistrzostw Polski oraz Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet, organizowanych corocznie w Nałęczowie wspólnie z Aeroklubem Lubelskim. Do stałej tradycji należy zaliczyć organizowane wspólnie z Agencją Lotniczą Altair spotkania lotniczych pokoleń Dwa Żywioły – Dwie Pasje. Fundacja aktywnie uczestniczy także w pracach Kapituły przyznającej wybitnym przedstawicielom środowiska lotniczego wyróżnienia BŁĘKITNE SKRZYDŁA.

   W trakcie zebrania został wybrany nowy skład członków Zarządu FL2 w następującym składzie:

prezes – Janusz Chwiejczak,

z-cą prezesa – Wiesław Staniszewski,

członkowie – Bogdan Trajer i Krzysztof Drabarek.

   Nowy Zarząd został zobowiązany do kontynuacji zadań zapisanych w statucie. Nowym wyzwaniem i zadaniem dla Fundacji będzie uzyskanie tytułu Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki tej inicjatywie w większym niż dotychczas stopniu będziemy mogli uczestniczyć w niesieniu pomocy ludziom lotnictwa potrzebującym i oczekującym na takową pomoc.


12 maj 2018, 12:00
Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej