Beneficjent Krzysztof, wręczenie  zbiórki pienięznej z aukcji 30.03.2018 na leczenie i rehabilitację.