Aktualności

What's New Image

więcej


100latlotnictwa

„100 Lat Lotnictwa Polskiego”

W dniu 6 lutego 2016 roku powołany został Społeczny Komitet Obchodów Stulecia Lotnictwa Polskiego. Porozumienie podpisane zostało przez przedstawicieli Aeroklubu Polskiego, Muzeum Lotnictwa Polskiego, WSOSP w Dęblinie, Fundację Ludzi Lotnictwa, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, oraz Redakcję Magazynu Lotniczego „Skrzydlata Polska”, która zobowiązała się patronować medialnie temu wydarzeniu. 
Celem porozumienia jest popularyzowanie faktów związanych z rocznicą 100-lecia Lotnictwa Polskiego, przypadającą na rok 2018. Intencją powołania jest objęcie powyższą inicjatywą najszerszych kręgów polskiego społeczeństwa oraz organizacji związanych z lotnictwem i propagowaniem historii państwa polskiego. Zadaniem stron Porozumienia jest promowanie, wspieranie i pomoc w miarę możliwości przy organizacji wszelkich przedsięwzięć związanych z obchodami  Stulecia Lotnictwa Polskiego. Patronatu nad przedsięwzięciem udzielił Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Bal lotników

XXIII BAL LOTNIKÓW I POLSKIEJ OBRONNOSCI W MLP W KRAKOWI

Już po raz XXIII – tym razem w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbył się Bal Lotników i Polskiej Obronności. Oprócz szampańskiej, jak zwykle zabawy, celem była zbiórka funduszy na pomoc osobom poszkodowanym. Jest to jednym z głównych założeń statutowych wymienionych w działaniach Fundacji Ludzi Lotnictwa. Tym razem FLL zbierała dla dwojga osób poszkodowanych. Aukcja charytatywna prowadzona podczas Balu pozwoliła zebrać sumę 66 tysięcy złotych, które zostały przekazane poszkodowanym na pomoc w leczeniu i rehabilitacji. Fundacja Ludzi Lotnictwa  serdecznie dziękuje raz jeszcze tą droga dla darczyńców i biorących udział w aukcji.